Performance under lockdown ,stykke for sag, spilledåse og bass. Støttet av Trondheim Kommune. Foto: Inga Skålnes. .